6 นางในวรรณคดี จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

มัทนา จากเรื่องมัทนะพาธา ลออ จากเรื่องเห็นแก่ลูก อุษา จากเรื่องท้าวแสนปม จูเลียต จากเรื่องโรเมโอและจูเลียต ศกุนตลา จากเรื่องศกุนตลา และ อันโดรเมดา จากเรื่องวิวาหพระสมุท

more info

มุม "บันดาลใจ" ในนิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย

นิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”

2016.10.03 : E-book L’Illustration and Le Petit Journal Now Online

ขอต้อนรับเดือนตุลาคม 2559  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักงานวิทยทรัพยากรจึงจัดทำ e book  หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส 
โดยนิสิตคณะรัฐศาสตร์  ที่ได้เข้าศึกษาในจุฬาฯ ระหว่างปีการศึกษา 2509–2512  เป็นเวลาครบ 50 ปี  ได้น้อมเกล้าฯถวายหนังสือพิมพ์รวมเล่ม L’Illustration และ Le Petit Journal ที่ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2436 และ พ.ศ. 2440  จำนวน 207 ฉบับ  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งได้พระราชทานหนังสือพิมพ์ดังกล่าวให้แก่สำนักงานวิทยทรัพยากร 
นับเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และประเทศสยามเป็นอย่างยิ่ง

บัดนี้… ทุกท่านสามารถสืบค้น - เปิดอ่านe book "L’ Illustration" และ "Le Petit Journal"   ได้จากฐานข้อมูลห้องสมุดของจุฬาฯแล้ว


หรือเข้าใช้ในระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

Image Gallery

Other News in Project Update