2017.07.20 : งานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 2 ตอน เกิดอะไรในสยาม

งานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ ๒ 
ตอน เกิดอะไรในสยาม
จัดโดย สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ทหาร กระทรวงกลาโหม 
กลุ่มนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.
ณ ชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image Gallery

Other News in Project Update