6 นางในวรรณคดี จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

มัทนา จากเรื่องมัทนะพาธา ลออ จากเรื่องเห็นแก่ลูก อุษา จากเรื่องท้าวแสนปม จูเลียต จากเรื่องโรเมโอและจูเลียต ศกุนตลา จากเรื่องศกุนตลา และ อันโดรเมดา จากเรื่องวิวาหพระสมุท

more info

มุม "บันดาลใจ" ในนิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย

นิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”

2019.11.26 : โปสการ์ดที่ระลึก พิธีเปิดนิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย และงานสัมมนาเรื่อง ตามรอยพระบาท พระมหาธีรราชเจ้า

โปสการ์ดที่ระลึก พิธีเปิดนิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย และงานสัมมนาเรื่อง "ตามรอยพระบาท พระมหาธีรราชเจ้า"
ได้รับแรงบัลดาลใจจากหน้าปกและภาพประกอบจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย
1. ภาพวาด"พระร่วง" ฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   
2. ภาพวาด นายมั่นปืนยาว ตัวละครจากพระาชนิพนธ์เรื่อง พระร่วง จาก สมุดรูปตัวอย่างเครื่องแต่งตัวลครพูด เรื่อง พระร่วง
E-book: http://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/detail.asp?bcode=CHULAB002990
3. ดุสิตสมิต ฉบับพิเศษ สำหรับเปนที่ระฦกในงานเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2463
E-book: http://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/detail.asp?bcode=CHULAB003109  
4. หน้าปก มัทธนะพาธา ฉบับพิมพ์ครั้งแรก
E-book: http://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/detail.asp?bcode=CHULAB002316 

Image Gallery

Other News in Project Update