6 นางในวรรณคดี จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

มัทนา จากเรื่องมัทนะพาธา ลออ จากเรื่องเห็นแก่ลูก อุษา จากเรื่องท้าวแสนปม จูเลียต จากเรื่องโรเมโอและจูเลียต ศกุนตลา จากเรื่องศกุนตลา และ อันโดรเมดา จากเรื่องวิวาหพระสมุท

more info

มุม "บันดาลใจ" ในนิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย

นิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”

2010.10.23 : ชาวจุฬาฯ ร่วมก่อตั้งจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

2010.10.23

แถลงข่าวชาวจุฬาฯ ร่วมก่อตั้งจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

Image Gallery

Other News in Project Update