6 นางในวรรณคดี จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

มัทนา จากเรื่องมัทนะพาธา ลออ จากเรื่องเห็นแก่ลูก อุษา จากเรื่องท้าวแสนปม จูเลียต จากเรื่องโรเมโอและจูเลียต ศกุนตลา จากเรื่องศกุนตลา และ อันโดรเมดา จากเรื่องวิวาหพระสมุท

more info

มุม "บันดาลใจ" ในนิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย

นิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”

2019.11.26 : พิธีเปิดนิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย และงานสัมมนาเรื่อง ตามรอยพระบาท พระมหาธีรราชเจ้า

งานพิธีเปิด "นิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย" และบรรยากาศการสัมมนาเรื่อง ตามรอยพระบาท “พระมหาธีรราชเจ้า”
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินทางมาร่วมงานเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดห้องนิทรรศการ "
มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย" ในช่วงการสัมมนา ได้ผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.อริยะ ทรงประไพ ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ และผู้เชี่ยวชาญพระราชประวัติในรัชกาลที่ 6 ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และคุณเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ มาให้ความรู้และเกร็ดที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ในรัชกาลที่ 6 แก่ผู้เข้าร่วมงาน

Image Gallery

Other News in Project Update