2017.03.27 : ๕

"๕"
ผลงานศิลปะ โดย ศิลปินชาวญี่ปุ่น Koji Kanata Cut Direction
ประกอบขึ้นจากผ้า 181 ชิ้น ผืนที่ 50 ใช้เลเซอร์ ฉลุเป็นตราจปร และพระเกี้ยว  ที่ถอดแบบมาจากตราที่ฐานพระรูป 2 รัชกาล ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สื่่อได้ถึงหน้ากระดาษจากหนังสือที่จัดแสดง เรียงประกอบกันเป็นสัญลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว
ความตั้งใจของศิลปินต้องการให้เป็นสมือนเมฆที่ลอยอยู่เมื่อเห็นในตอนแรก จนเมื่อพิจารณาโดยละเอียดจึงเห็นเป็นตัวอักษรเลข ๕ และเห็นตราสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ภายใน
งานนิทรรศการนี้จึงไม่มีการติดตั้งโลโก้โครงการที่ใดเลย นอกจากที่ซ่อนอยู่ที่นี่

"๕"
Art installation by Artist Koji Kanata, Cut Direction 
Ceiling art installataion was created to be a symbolic of King Chulalongkorn (Rama V)
Designed by art director from Mr.Koji Kanata and Cut Direction team Japan,
designer team aim to create meaningful art piece to enchance space, like a cloud on heaven.
It also be a symbol of piece of paper from the books connected together.
This ceiling contain 181 peices from custom cut hanging fabric with hidden laser cut symbol on the piece number "50"

Project record
2017.02.09 : First draft
2017.02.11 : Confirmed design number "5"
2017.02.25 : Detail design approved for production
2017.03.15 : Installataion at site
2017.03.24 : Installation completed


 

Image Gallery

Other News in Project Update