2016.07.05 : ประชุมคณะทำงานโครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 5/2559

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้นล่าง สำนักวิทยทรัพยากร

วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 เรื่องความคืบหน้าในการจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัยและการนำเสนอเว็บไซต์ (ระยะที่ 1) โดย Flexiplan Design Co.,Ltd.
วาระที่ 3 เรื่องกิจกรรมวันงานเปิดตัวเว็บไซต์ วันที่ 21 ตุลาคม 2559
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

Image Gallery

Other News in Project Update