สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Open Map


เวลาเปิดทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 18.00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์
0-2218-2929, 0-2218-2918 (งานบริการห้องสมุด)
0-2218-2903 (ฝ่ายบริหาร)

โทรสาร
0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail
chulalibrary@car.chula.ac.th

ติดต่อคณะทำงาน

โครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ยินดีรับข้อเสนอแนะ / หากท่านประสงค์จะแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับนิทรรศการและคลังสารสนเทศดิจิทัล “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” เช่น ภาพเก่า สิ่งของ หนังสือ เอกสารต่างๆ โปรดติดต่อมาที่คณะทำงาน

จักขอบคุณยิ่ง


You have some form errors. Please check below.