6 นางในวรรณคดี จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

มัทนา จากเรื่องมัทนะพาธา ลออ จากเรื่องเห็นแก่ลูก อุษา จากเรื่องท้าวแสนปม จูเลียต จากเรื่องโรเมโอและจูเลียต ศกุนตลา จากเรื่องศกุนตลา และ อันโดรเมดา จากเรื่องวิวาหพระสมุท

more info

มุม "บันดาลใจ" ในนิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย

นิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”

2021.04.01 : มุม “บันดาลใจ” ในนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”

มุม “บันดาลใจ” ในนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” ที่ศิลปินได้คัดสรรร้อยเรียงคำแห่งแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Image Gallery

Other News in Project Update