2016.08.17 : House of Museum บ้านพิพิธภัณฑ์

คณะทำงานได้ไปเก็บข้อมูล ที่บ้านพิพิธภัณฑ์ โดยอาจารย์ เอนก นาวิกมูล เพื่อสืบค้นภาพรัชกาลที่ 5 และปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับหัวข้อบรรยายสไลด์ และนิทรรศการสำหรับวันเปิดตัวเว็บไซต์

Image Gallery